Αν εκπροσωπείτε την Οργανωτική Ομάδα ενός Συνεδρίου ή την Εταιρία που το διοργανώνει, μπορείτε να καταχωρήσετε το Συνέδριο, στέλνοντας email στη διεύθυνση admin@medicine.gr

Μπορείτε να στείλετε πληροφορίες σχετικά με:

  • Όνομα Συνεδρίου
  • Ημερομηνία έναρξης
  • Ημερομηνία ολοκλήρωσης
  • Τόπος διεξαγωγής
  • Επιστημονική Εταιρία που το διοργανώνει
  • URL με πληροφορίες για το Συνέδριο
  • Παρατηρήσεις (ελεύθερο κείμενο)