Μπορείτε να στείλετε άρθρο προς δημοσίευση στο email admin@medicine.gr

Την πρώτη φορά, παρακαλούμε αποστείλετε σύντομο βιογραφικό (έως 100 λέξεις) και φωτογραφία (400x400px), στοιχεία που θα αναφέρονται στις δημοσιεύσεις σας.

Στο Medicine.gr δημοσιεύονται άρθρα από επαγγελματίες του χώρου της Υγείας σε Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, ενδεικτικά:

  • ενδιαφέροντα περιστατικά (case reports)
  • ανασκοπήσεις (reviews)
  • κλινικές μελέτες
  • εκπαιδευτικά άρθρα
  • ανακοινώσεις συνεδρίων
  • περιλήψεις συνεδρίων
  • άρθρα γνώμης (ελεύθερα θέματα)

Παρακαλούμε, διαβάστε: