Το Medicine δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται από την MediSign Ltd (Medical Informatics Applications).

Χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα των δικτυακών εφαρμογών με σκοπό να αποτελέσει το φιλικό και εύχρηστο εργαλείο στο Internet, όπου οι επαγγελματίες του χώρου της Υγείας ενημερώνονται για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και αναπτύσσουν συγγραφική-ερευνητική δραστηριότητα.

Κάθε επαγγελματίας του χώρου της Υγείας (συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών και σπουδαστών) μπορεί να υποβάλει αίτηση εγγραφής ως μέλος του Medicine, εφόσον ανήκει σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, Αλλα επαγγέλματα Υγείας (Διατροφολόγοι, Φυσιοθεραπευτές, Κοινωνικοί λειτουργοί, Τεχνολόγοι ιατρικών οργάνων κλπ), Ιατρική πληροφορική, Οικονομία Υγείας, Διοίκηση Υγείας, Επιστημονικοί Εκδοτικοί Οίκοι, Επιστημονικές Βιβλιοθήκες, Φαρμακευτική εταιρεία, Βιοτεχνολογία, Δημοσιογραφία υγείας

Τα μέλη του Medicine αποκτούν δωρεάν τη δυνατότητα να:

  • έχουν τη δική τους προσωπική σελίδα στο Medicine
  • δημοσιεύουν επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις
  • επικοινωνούν και να ενημερώνονται από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο Medicine

Παρ’ όλο που το διαδίκτυο είναι μια παγκόσμια κοινότητα, η χρήση της πληροφορίας που παρέχεται από το Medicine, απευθύνεται προς τους επαγγελματίες του χώρου της Yγείας και όχι προς το ευρύ κοινό.